Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Brunei Darussalam

Allah Peliharalah Sultan Ciptaan: Pangeran Haji Mohammed Yusuf bin Abdul Rahim Ya Allah lanjutkanlah usia Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Adil berdaulat menaungi nusa Memimpin rakyat kekal Bahagia Hidup Sentosa negara dan sultan Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Singapura

Majulah Singapura Ciptaan: Zubir Said Mari kita rakyat Singapura Sama-sama menuju bahagia Cita-cita kita yang mulia Berjaya Singapura Marilah kita bersatu Dengan semangat yang baru Semua kita berseru Majulah Singapura Majulah Singapura Marilah kita Bersatu

Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Malaysia

Negaraku Ciptaan: Saiful Bahri Tanah tumpahnya darahku Rakyat hidup Bersatu dan maju Rahmat Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita Selamat bertakhta Rahmat Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita Selamat bertakhta

Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Indonesia

Indonesia Raya Ciptaan: W.R. Supratman Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku nengeriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka merdeka […]

Categories
Badan Hukum

Mengenal Badan Hukum Berbentuk Koperasi

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penguatan perekonomian nasional melalui ekonomi kerakyatan, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Koperasi Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum […]

Categories
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212

Categories
Moneter dan Fiskal

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

Hukum Positif Indonesia- Bersamaan dengan Dirgahaya Republik Indonesia ke-77, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan berkenaan dengan pengeluaran dan pengedaran uang rupiah kertas tahun emisi 2022’ Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ciri Uang Rupiah Kertas 1.000 Tahun Emisi 2022 Uang rupiah kertas Rp1.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan […]

Categories
Moneter dan Fiskal

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2022

Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp100.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/8/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun […]

Categories
Moneter dan Fiskal

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 Tahun Emisi 2022

Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp50.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/9/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 […]

Categories
Yustisi

Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam uraian […]