Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Singapura

Majulah Singapura Ciptaan: Zubir Said Mari kita rakyat singapura Sama-sama menuju Bahagia Cita-cita kita yang mulia Berjaya Singapura Marilah kita Bersatu Dengan semangat yang baru Semua kita berseru Majulah Singapura Majulah Singapura Marilah kita Bersatu

Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Malaysia

Negaraku Ciptaan: Saiful Bahri Tanah tumpahnya darahku Rakyat hidup Bersatu dan maju Rahmat Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita Selamat bertakhta Rahmat Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita Selamat bertakhta

Categories
Umum

Lagu Kebangsaan Indonesia

Indonesia Raya Ciptaan: W.R. Supratman Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka merdeka Tanahku nengeriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka merdeka […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XXVI)

Z Zakat Zakat; Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zat Zat Radioaktif; Setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g). Zona Zona Karantina; Area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Zona; Ruang yang […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XXV)

Y Yayasan Yayasan; Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XXIII)

W Wabah Wabah; (kesehatan hewan) Kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam. Wajib Wajib Bayar; (PNBP) Orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XXII)

V Varietas Varietas Tanaman (Varietas); Sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas Tanaman Hortikultura; Bagian dari suatu […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XXI)

U Uang Uang; Alat pembayaran yang sah. Uji Uji Publik; (pemilihan) Pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan. Uji Kompetensi; (arsitek) Penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XX)

T Tabungan Tabungan; Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera); Penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah […]

Categories
Umum

Kosakata Hukum (XIX)

S Saksi Saksi; Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi Pelaku; Tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Satu Satu Hari; […]