Skip to content

Category: Peraturan Lain

Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT PEMBUKAAN BAB I PENDAHULUAN BAB II  LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL BAB  IV  NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) BAB V ZONA […]