Day: December 21, 2018

Penyusunan Rancangan APBD

By : Rendra Topan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan disebut dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rancangan APBD ini mengaju kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diatur […]